Fronty atmosferyczne

Reklama
 • Front jest to strefa przejściowa rozdzielająca dwie masy powietrza (masę ciepłą i masę chłodną) o różnych właściwościach fizycznych, (m.in. temperaturze, gęstości, wilgotności), nachylona pod niewielkim kątem (0.5 do 3°) do powierzchni Ziemi.

  W zależności od rozciągłości i znaczenia dla procesów atmosferycznych rozróżniamy: główne fronty atmosferyczne i wtórne fronty atmosferyczne.

  Według charakterystyk opisujących przemieszczanie się, budowę pionową i warunki pogody z nimi związane, wyróżnia się:

  Front ciepły – powstaje, gdy cieplejsze powietrze nasuwa się na powietrze chłodne. Powietrze ciepłe "wślizgując się" nad chłodne, wznosząc się ulega ochłodzeniu. Dochodzi do kondensacji pary wodnej i powstania rozległego systemu chmur na styku mas powietrza. W przedniej jego części, najwyżej, pojawiają się chmury Cirrus, a następnie chmury piętra średniego i niskiego, kolejno: Altostratus i Nimbostratus. Przejściu frontu ciepłego towarzyszą stosunkowo długo trwające opady ciągłe, obejmujące często obszar o szerokości od kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów przed frontem.

   

  W tabeli przedstawiono typowe zmiany podstawowych elementów meteorologicznych występujących podczas przechodzenia frontu ciepłego.

  Elementy meteorologiczne

  Przed frontem

  W strefie frontowej

  Za frontem

  Ciśnienie

  obniża się

  obniża się

  obniża się lub jest stałe, niekiedy powoli wzrasta

  Temperatura

  opada

  wzrasta

  wzrasta

  Kierunek wiatru oraz prędkość

  południowo-wschodni i południowy, prędkość wzrasta

  południowy, nadal prędkość wzrasta

  południowo-zachodni do zachodniego, prędkość słabnie

  Zachmurzenie

  pierwsze pojawiają się chmury pierzaste Cirrus, następnie zachmurzenie wzrasta, cześć nieba przykryta jest chmurami warstwowymi Cirrostratus, Altostratus

  zachmurzenie całkowite przez chmury warstwowe Altostratus,  niskie chmury deszczowe Nimbostratus oraz niskie chmury Stratus

  po przejściu frontu rozpogodzenia zachmurzenie maleje chmury Stratocumulus

  Opady

  mogą wystąpić spokojne przedfrontowe opady deszczu, w zimnej porze roku śniegu

  Ciągłe opady deszczu, mżawki, w chłodnej porze śniegu przechodzące w opady śniegu z deszczem, a następnie deszczu

  zanikające opady deszczu

   

  Front chłodny - powstaje, gdy powietrze chłodne wypiera powietrze cieplejsze. Dzieje się to z większą prędkością i dynamiką niż w przypadku frontu ciepłego, dlatego zjawiska występujące na froncie chłodnym są bardziej intensywne, czasem gwałtowne. Przy wypieraniu ciepłego powietrza do góry następuje proces kondensacji pary wodnej i rozwój zachmurzenia kłębiasto-deszczowego (Cumulonimbus). Chmury ciągną się wzdłuż frontu, któremu towarzyszą często porywy wiatru, ulewne deszcze i burze. Front chłodny przemieszcza się nieco szybciej niż front ciepły, przeważnie z prędkością 25 - 50 km/godz.

  W tabeli przedstawiono typowe zmiany podstawowych elementów meteorologicznych występujących podczas przechodzenia frontu chłodnego.

  Elementy meteorologiczne

  Przed frontem

  W strefie frontowej

  Za frontem

  Ciśnienie

  obniża się

  wzrasta, niekiedy bardzo szybko

  wzrasta

  Temperatura

  opada

  opada

  opada

  Kierunek wiatru oraz prędkość

  równoległy do linii frontu (zwykle południowo-zachodni), prędkość wzrasta, występują porywy wiatru a niekiedy nawet szkwał

  zachodni i północno-zachodni, silny, okresami dość porywisty

  północno-zachodni dość silny, słabnie

  Zachmurzenie

  wysoko chmury Cirrus i Cirrostratus, przed frontem chmury kłębiaste Cumulus i kłębiasto opadowe Cumulonimbus, mogą występować niskie chmury Stratus

  zachmurzenie duże i całkowite przez chmury deszczowe Cumulonimbus, niekiedy połączone z chmurami Altostratus i Nimbostratus, mogą występować niskie chmury Stratus

  po przejściu frontu rozpogodzenia, niekiedy zachmurzenie zmienne przez   chmury kłębiaste Cumulus i Cumulonimbus

  Opady

  brak

  opady przelotne deszczu i burze różnej intensywności, a w chłodnej porze roku śniegu

  mogą występować przelotne opady deszczu, a w chłodnej porze roku śniegu

   

  Front okluzji - połączenie się dwóch frontów atmosferycznych (ciepłego i doganiającego go chłodnego) daje w rezultacie powstanie frontu zokludowanego. Okluzja występuje w miejscu styku trzech mas powietrza - masy powietrza ciepłego oderwanego od podłoża oraz dwóch mas powietrza chłodniejszych różniących się między sobą m.in. temperaturą.

  Wyróżnia się front okluzji o charakterze ciepłym lub chłodnym.

  Front okluzji o charakterze ciepłym powstaje wtedy gdy powietrze za frontem chłodnym jest cieplejsze niż powietrze przed frontem ciepłym (rysunek 3),

  Rys. 3. Źródło: Lyndon State College apollo.lsc.vsc.edu/classes/met130/notes/chapter11/of_warm.html

  a front okluzji o charakterze chłodnym powstaje wtedy, gdy powietrze za frontem chłodnym jest chłodniejsze niż powietrze przed frontem ciepłym (rysunek 4)

  Rys. 4. Źródło: Lyndon State College apollo.lsc.vsc.edu/classes/met130/notes/chapter11/of_cold.html

  W tabeli przedstawiono zmiany podstawowych elementów meteorologicznych występujących podczas przechodzenia frontu okluzji.

  Elementy meteorologiczne

  Przed frontem

  W strefie frontowej

  Za frontem

  Ciśnienie

  obniża się

  obniża się

  wzrasta

  Temperatura

  opada, niekiedy pozostaje bez zmian

  opada, niekiedy pozostaje bez zmian

  opada

  Kierunek wiatru oraz prędkość

  zwykle południowo-zachodni, prędkość wzrasta

  zwykle zachodni, prędkość wzrasta

  zwykle północno-wschodni, słabnie

  Zachmurzenie

  zachmurzenie duże i całkowite przez chmury warstwowe oraz chmury deszczowe Nimbostratus

  zachmurzenie duże i całkowite przez chmury deszczowe Nimbostratus oraz Cumulonimbus

  po przejściu frontu rozpogodzenia, niekiedy zachmurzenie zmienne przez chmury kłębiaste Cumulus i Cumulonimbus

  Opady

  opady ciągłe, w chłodnej porze roku opady śniegu

  opady deszczu i przelotne opady deszczu, możliwe burze różnej intensywności, a w chłodnej porze roku śniegu

  mogą występować przelotne opady deszczu, a w chłodnej porze roku śniegu

MeteoGroup informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedzieć się więcej na ich temat proszę kliknąć tutaj.