Ciśnienie i układy baryczne

Reklama
 • Ciśnieniem atmosferycznym nazwano siłę jaką wywiera powietrze na powierzchnię ziemi. Jest ona równa ciężarowi słupa powietrza sięgającego górnej granicy atmosfery.

  Na rysunku przedstawiono właśnie taki słup powietrza. Przyjmując, że podstawą tego słupa jest 1 cm² oraz że ciśnienie na poziomie morza wynosi 1013,25 hPa to całe powietrze zawarte w tym słupie miałoby wagę 1 kg.

   

  Rys 1. Źródło: www.lakesidepress.com/pulmonary/books/scuba/images/fig3d3.gif
  Rys 2. Źródło: Lyndon State College

   

  Wartość ciśnienia atmosferycznego jest największa na poziomie morza i maleje wraz ze wzrostem wysokości. Stacje meteorologiczne, które mierzą między innymi ciśnienie atmosferyczne, położone są na różnych wysokościach nad poziomem morza. Dlatego ciśnienia przez nie mierzone są różne. Dlatego też w celu przeprowadzenia analizy synoptycznej redukuje się je do jednego poziomu odniesienia, którym  jest  poziom morza.

  Tabela przedstawia zmierzone wartości ciśnienia na poziomie stacji i wartość zredukowanego  ciśnienia do poziomu morza w dniu 04.08.2010 o godzinie 7 UTC.

  Miasto

  Nazwa stacji (kod WMO)

  Wysokość w [m] n.p.m.

  Ciśnienie na poziomie stacji [hPa]

  Ciśnienie zredukowane do poziomu morza [hPa]

  Różnica ciśnienia  [hPa]

  Hel

  Hel (12135)

  3

  1009.4

  1009.7

  0.3

  Łeba

  Łeba (12120)

  6

  1009.7

  1010.4

  0.7

  Szczecin

  Szczecin (12205)

  7

  1011.1

  1011.9

  0.8

  Poznań

  Poznań (12330)

  84

  1002.6

  1013.1

  10.5

  Warszawa

  Warszawa- Okęcie (12375)

  106

  999.3

  1011.9

  12.6

  Białystok

  Białystok (12295)

  151

  992.0

  1009.6

  17.6

  Chojnice

  Chojnice (12235)

  172

  991.3

  1011.6

  20.3

  Kraków

  Kraków- Balice (12566)

  237

  984.4

  1012.9

  28.5

  Bielsko-Biała

  Bielsko-Biała (12600)

  399

  966.5

  1013.3

  46.8

  Kasprowy Wierch

  Kasprowy Wierch (12650)

  1989

  798.4

   

   

  Dane pochodzą ze stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

  W celu dalszej analizy synoptycznej dane ciśnienia z różnych stacji meteorologicznych zredukowane do poziomu morza nanosi się na mapę. Następnie wykreśla się izobary czyli linie ciągłe które łączą punkty o jednakowej wartości ciśnienia. Tak wykreślone izobary ilustrują przestrzenny rozkład ciśnienia na poziomie morza.

  Izobary tworzące linie zamknięte, o wartościach wzrastających ku środkowi przestawiają wyż baryczny, a izobary tworzące linie zamknięte, o wartościach malejących ku środkowi obrazują niż baryczny.

  Do obszarów obniżonego ciśnienia zalicza się również zatokę, a wysokiego ciśnienia klin.

Rys. 3. Przykład pola barycznego z układami barycznymi pokazano na rysunku.

 

Wyż – obszar podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, który na przyziemnych mapach synoptycznych ma kształt układów zamkniętych w przybliżeniu z koncentrycznych izobar.

Klin wysokiego ciśnienia – to wydłużony obszar podwyższonego ciśnienia, znajdujący się pomiędzy dwoma obszarami obniżonego ciśnienia albo izobar w kształcie litery U. Klin wysokiego ciśnienia posiada oś. Ciśnienia w punkcie leżącym na osi klina jest wyższe niż w sąsiednich punktach po obu stronach osi.

Niż - obszar obniżonego ciśnienia atmosferycznego, który na przyziemnych mapach synoptycznych ma kształt układów zamkniętych w przybliżeniu z koncentrycznych izobar.

Zatoka niskiego ciśnienia – to wydłużony obszar obniżonego ciśnienia, znajdujący się pomiędzy dwoma obszarami podwyższonego ciśnienia, albo izobar w kształcie litery U. Zatoka niskiego ciśnienia posiada oś. Ciśnienia w punkcie leżącym na osi zatoki jest niższe niż w sąsiednich punktach po obu stronach osi.

Siodło baryczne – jest to obszar między dwoma niżami i dwoma wyżami. Centrum siodła położone jest w punkcie przecięcia się osi zatoki z osią klina.

 

MeteoGroup informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedzieć się więcej na ich temat proszę kliknąć tutaj.